Quality Policy

QUALITY POLICY
Với phương châm
"CHẤT LƯỢNG LÀ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN"
Chúng tôi thực hiện Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Số chứng chỉ BCI/Q/J-INT-VN/9909 Ngày cấp : 16.07.2012.
Trong đó:
- Trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được xác định rõ tại từng công đoạn và cho mọi thành viên trong Công ty.
- Không ngừng đào tạo, trau dồi kiến thức. Tạo điều kiện cho mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được nâng cao kỹ năng, trình độ cũng như đời sống đáp ứng yêu cầu công việc với chất lượng ngày càng cao.
- Thường xuyên đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ và phương pháp làm việc nhằm không ngừng nâng cao năng lực cũng như hiệu quả công việc
Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty VIPO đều phải ý thức được rằng sự thịnh vượng chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn.